domingo, 18 de setembro de 2011

IIEngádense fríos nichos neste lance
que arrincan derradeiros laios
nos beizos inertes
nos seus
nos meus
Semella inútil indagar no problema, penso...
Quero anexionarme ao territorio ceibe
pois procedo dun trémulo reverso
Os berros obstaculizan a palabra nas gorxas
nesta alba rota, de breves latexos, fuxidíos
Méteseme a tristura da cebola nas meniñas
Embebedada nas bágoas
prendo con pinzas no tendal o meu designio
e unha vez máis, véxome dando voltas
no sísmico movemento do microondas
entrementres, ao lonxe escóitase un fado
na voz de Amalia Rodrigues


Publicado no libro " MULHERES entre poesia e luita"

Sem comentários: