quinta-feira, 24 de setembro de 2009

SIMBIOSE
...
.

....
....................Xace receptiva, baixo a auscultación
voluptuosa dos abázcaros
que chuchan coa fame insaciábel
........................................duns amantes
Polipétalo asediado, abeirado
nas horas solleiras deste agosto
...........................que arrecende a xarope
É acometido ás apalpadelas
polo adicto himenóptero
..................................Cúbreo
De certo
existe unha aleuta danza
que percorre a policromada horta
e acada unha rotunda simbiose
Eu, transeúnte ocasional
......................ólloa tras o valado
Licença Creative Commons