terça-feira, 19 de fevereiro de 2013

Poema a ArmenteiraPorque fogar
leva insignias de natureza
impresas nas súas contornas
Na face dos muíños da Buraca
que moen fonemas
no expresionismo máis nítido
do lenzo
Acubillados retallos indelébeis
atraen
imantan na pupila as imaxes ilimitadas
da terra
da auga
do Salnés 
Quizais sexa o lirismo inconcluso dos fentos
A cor púrpura dos troques
que baten na memoria fortemente
e envólvente no arrecendo límpido
da xeografía que medra
onde xace o son inesquecíbel
da carballeira
o rumor melodioso do río Armenteira
Inamovíbeis camiños
fíxanse na mente
deseño luminoso que me habita
litografía bela
ancorada
na estrutura nacente dun poemaxaneiro, 2013

maio, 2013


domingo, 3 de fevereiro de 2013

A figueira


A decadencia
tínguelle  as follas de amarelo
e ela
está soa  na noite
a intemperie
na inmensa  humidade
erguida cara un ceo baleiro
negro
de inverno
 ________
A decadência

tinge-lhe as folhas de amarelo
e ela
está sozinha na noite
a intempérie 
na imensa humidade
erguida cara um céu vazio
preto
de inverno