domingo, 3 de fevereiro de 2013

A figueira


A decadencia
tínguelle  as follas de amarelo
e ela
está soa  na noite
a intemperie
na inmensa  humidade
erguida cara un ceo baleiro
negro
de inverno
 ________
A decadência

tinge-lhe as folhas de amarelo
e ela
está sozinha na noite
a intempérie 
na imensa humidade
erguida cara um céu vazio
preto
de inverno

Sem comentários: