terça-feira, 15 de maio de 2012

A coleccionista de cicatrices


Teño os cóbados inmobilizados
confinados nas bagoadas
onde moran
as fendas abertas da muruxa

____________

Quito os lentes escuros
non os preciso
e déixoos pendurados
danzando na abotoadura da chambra
Intérnome en min mesma
na senda máis tépeda
máis sombría
A orballeira móllame os pés
e pónseme na man
a insomne bágoa
que abriu a páxina lacrada
da derrota

Pertencen ao poemario "A coleccionista de cicatrices" gañador do 2º premio de poesía 
no I Certame Literario Xosé Neira Vilas.

Sem comentários: