sexta-feira, 6 de agosto de 2010

Os contidos dos contos

son contraproducentes
Superan os límites permitidos pola lei
Cada día as inspeccións cometen deliberadas
infraccións
É preciso anular todas as normas
Escapar de confesionarios absurdos
Descolgarse de eivas que infecten o pensamento
Liberarse do compromiso de aturar máscaras
que ás veces impiden ver a nítida falsidade dos
afectos
Hai ocasións nas que observo e cavilo
na sobredose de lerias
Na ficción indocumentada que se nos vende
Non obstante
un solo resoa na escuridade
prendido no acorde dun alfinete
Talvez dea coa nota, aínda que pareza lonxincua
e abrace a razón das ideas no neboeiro reflexo
dun ollo de vidroLicença Creative Commons

Sem comentários: